Inga Lill Siggelsten Blum, Kristdemokraterna

2014-09-01

Inga Lill Siggelsten Blum är gruppledare för Kristdemokraterna inför valet 2014. Här är hennes svar om hälso- och sjukvården.

1. Hur tycker du att hälso- och sjukvården fungerar i dag?

Mycket fungerar väldigt bra men det finns fortfarande långa köer och sjukhusen har onödigt hög belastning. Sjukhusets underskott trots skattehöjning är oacceptabelt.

2. Vad vill du göra för förbättringar?

Vi vill först och främst stärka primärvården, etablera familjecentraler och permanenta det lyckade resultatet med äldrelotsar.

3. Hur tänker du finansiera dessa förbättringar?

Omfördela sjukhuspengarna till förmån för primärvården av de resurser vi lägger. Om primärvården får de resurserna så minskar det trycket på sjukhuset.

Senast uppdaterad 2014-09-01 12:31:05 av Ulrica Kalmerlind