Alexander Wendt, Moderaterna

2014-09-01

Alexander Wendt är gruppledare för Moderaterna inför valet 2014. Här är hans svar om hälso- och sjukvården.

1. Hur tycker du att hälso- och sjukvården fungerar i dag?

Kvalitativt bra men väntetiderna för att komma till vården är alldeles för långa. Vi vill korta väntetiderna och göra kontaktvägarna in i vården enklare samt göra patienten mer delaktig i sin vård.

2. Vad vill du göra för förbättringar?

Öppna nattakuten i Karlshamn, införa diagnostiskt centrum för snabbare omhändertagande av cancerpatienter, införa kvinnomottagningar, utöka hälsovalet med flera specialister och skapa ett nära samarbete med skolorna om ungas psykiska ohälsa.

3. Hur tänker du finansiera dessa förbättringar?

Landstinget måste hushålla med resurserna bättre och skapa en bättre diskussion, ett bättre klimat och kortare vägar mellan politik och verksamhet med ett gott förtroende däremellan så att man gemensamt jobbar mot samma mål. Vi vill också införa KPP (kostnad per patient) för att på så sätt budgetera de olika verksamheterna klokare än vad som görs i dag.

Senast uppdaterad 2014-09-01 12:31:18 av Ulrica Kalmerlind