Räddningshelikopter på plats i Ronneby igen

2014-05-28

Räddningshelikoptern som kan larmas ut i samband med akuta, livshotande sjuktransporter i skärgården är nu åter på plats i Ronneby.

Det var i fjol som helikoptern förflyttades från Ronneby till Visby. Helikoptern ägs av Sjöfartsverket men har varit stationerad på F17 i Ronneby. Enligt Sjöfartsverket var de bostäder som den personal som kör helikoptern bristfälliga och i avvaktan på att de renoverades placerades personalen och helikoptern i Visby.

Enligt det avtal som Landstinget Blekinge då hade med Sjöfartsverket kunde helikoptern användas i särskilda situationer, till exempel då patienter drabbas av akut livshotande tillstånd och det inte är lämpligt att använda andra transportmedel.

Med anledning av flytten vidtog landstinget olika åtgärder för att garantera människor som bor i skärgården tillgång till god akutsjukvård under den period då det inte fanns tillgång till helikopter i Ronneby. Men målet från landstingets sida har hela tiden varit att räddningshelikoptern återigen skulle utgå från Blekinge.

- Tillgången till en räddningshelikopter i samband med akuta sjukvårdsinsatser i skärgården är mycket betydelsefull för befolkningen. Jag är därför mycket nöjd över att räddningshelikoptern nu återigen är stationerad på F17, säger landstingsråd Kalle Sandström (S).

Stefan Österström som är beredskapssamordnare är också mycket nöjd med Sjöfartsverkets beslut.

- Vi har haft en god dialog med Sjöfartsverket och det är glädjande att räddningshelikoptern är på plats i länet igen, säger han.

Senast uppdaterad 2014-06-13 14:23:28 av Jens Qwarngård