Psykisk ohälsa uppmärksammas i Blekinge

2014-10-03

Den 6-12 oktober sätts psykisk ohälsa i fokus runtom i Blekinge. Då hålls årets psykiatrivecka som ska öka öppenheten kring psykisk ohälsa.

I Sverige har tre av fyra personer erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående, och det är också den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Trots att det är så vanligt är tystnaden kompakt – även inom politiken. Fastän staten, kommunerna och landstingen har stora pengar att spara in genom samverkan och tidiga insatser nämndes inte ens frågan i fyra av tio valplattformar i kommuner och landsting inför höstens val, visar den nationella kampanjen Hjärnkolls undersökning.

Psykiatriveckan är en vecka fylld av kulturarrangemang och mötesplatser i länet. På torsdagen hålls en temadag om nationella riktlinjer och hur de kommer till.Då föreläser bland annat yrkesfolk och ambassadörer från Hjärnkoll utifrån sina egna erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa, egen eller som anhörig.

Fredagens aktivitet riktar sig särskilt till politiker och beslutsfattare. För att uppmärksamma FN:s Världsdag för psykisk hälsa hålls då ett dialogmöte där det diskuteras hur man gemensamt kan jobba med psykisk ohälsa på bästa sätt. Fokus kommer att ligga på att summera de senaste årens projekt och att staka ut framtidens insatser. Diskussionen kommer att fortsätta under en nationell konferens den 2 december i Ronneby.

Blekinges psykiatrivecka är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, Hjärnkoll samt kommun- och landstingspsykiatrin i Blekinge. Där lyfts frågan om psykiska olikheter och lika rättigheter, och media är välkomna att vara med!

Här finns hela veckans program:

Psykiatriveckan 2014

 

Senast uppdaterad 2014-10-03 09:26:34 av Ulrica Kalmerlind

Kontakt för journalister

Anita Sjödahl Administrativ sekreterare Blekinge kompetenscentrum 0768-50 77 12
Ulrica Kalmerlind Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 63 61, 0734-47 10 06