Platsbrist på regionsjukhus orsakar lex Maria-anmälan

2014-05-19

På grund av platsbrist på regionsjukhusen flyttades en allvarligt skadad 70-årig man fram och tillbaka mellan olika sjukhus i Sydsverige. Landstinget Blekinge bedömer att patienten därmed utsattes för en risk för allvarlig vårdskada och anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg.

Vid en olycka i januari 2014 fick mannen en skada i nacken som ledde till att han blev förlamad i armar och ben. Efter en operation i Lund fick han fortsatt intensivvård på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Därefter kontaktades regionsjukhus runt om i Sverige och Danmark för att hitta en plats där han kunde få den inledande rehabiliteringen. Blekingesjukhuset har inte resurser för denna typ av behandling, som enligt nationella riktlinjer ska ske på regionsjukhus. Det fanns dock ingen plats på regionsjukhusen så patienten fick stanna på Blekingesjukhuset, vilket innebar risker för honom.

Efter några veckor och en ny röntgenundersökning kom besked från regionsjukhuset i Lund att man bedömde att en ny operation behövdes. När patienten väl flyttats dit ändrades beslutet. Han flyttades från Lund till Göteborg där hans tillstånd dock försämrades. Mannen flyttades tillbaka till Karlskrona för intensivvård. När hans tillstånd stabiliserats fick han åter komma till Göteborg och få den behandling han behövde.

Anmäler för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg, en ny myndighet som tog över uppgiften från Socialstyrelsen den 1 juni 2013. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-05-19 16:19:11 av Jens Qwarngård

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91