Ökat samarbete i Sydsverige, men ingen ny storregion

2014-10-30

Den ideella föreningen sydsvensk regionbildning bildades 2012. Föreningens uppgift är att ta fram underlag för eventuellt beslut om en ansökan om bildande av en ny gemensam region från 2019, omfattande Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Skåne. Enligt stadgarna ska huvudmännen pröva ändamålet för föreningen under 2015.

Vid arbetsutskottets senaste möte där landstings- och regionstyrelsens ordförande från Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Skåne träffades förklarade Kronoberg att man nu kommit fram till att arbetet så här långt varit givande och att man gärna ser ett fortsatt fördjupat samarbete i någon form men att man inte är beredd att gå in med ansökan till regeringen om gemensam region för närvarande.

- Vi är alla eniga om att fortsätta med ett fördjupat samarbete parterna emellan men har under arbetet också funnit enighet i att inte gå vidare med att bilda en ny storregion för närvarande. Formerna för det fördjupade samarbetet är inte klart men arbetet i den ideella föreningen fortgår under 2014-2015, säger Kalle Sandström, landstings­styrelsens ordförande i Landstinget Blekinge samt ordförande i den ideella föreningen.

Den ideella föreningen sydsvensk regionbildning bildades 2012 efter att Landstinget Kronoberg initierat frågan om gemensam region. Bildande av arbetsgrupper och framtagande av underlag samt beslut i de ingående organisationerna Landstinget Kronoberg, Regionförbundet Södra Småland, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har genomförts sedan dess.

Senast uppdaterad 2014-10-30 10:18:56

Kontakt för journalister

Kalle Sandström (S) Kalle Sandström (S) Ekonomifrågor, ordförande Landstingsstyrelsen 0455-49 575, 0734-47 10 11