Bodil Sundlöf och Rosmarie Nilsson är nya förvaltningschefer utsedda av landstingsstyrelsen.

Nya chefer för primärvården och psykiatrin

2014-10-06

Landstingsstyrelsen utsåg i dag, den 6 oktober, två nya förvaltningschefer, som ska ta över när deras företrädare inom kort går i pension. Bodil Sundlöf blir ny chef för psykiatrin och habiliteringen, medan Rosmarie Nilsson tar över rodret för primärvården.

Bodil Sundlöf blir en ny bekantskap i Landstinget Blekinge. De senaste 14 åren har hon varit chef för socialförvaltingen i Hässleholms kommun och har i den rollen erfarenhet av nära samverkan med psykiatrin i Region Skåne. Bland annat har hon varit med om att genomföra olika projekt och satsningar som har gjort att samarbetet kring patienter med psykisk ohälsa har förbättrats.

- Jag har fått ett mycket gott intryck av den verksamhet jag nu ska leda. Här finns hög tillgänglighet, engagemang, fokus på patienten och god förmåga att utveckla och förbättra vården, säger Bodil Sundlöf.

Teamarbete nära patienterna, där människor inom olika yrken bidrar med sin expertis, är viktigt för Bodil Sundlöf.

Även Rosmarie Nilsson menar att samverkan är ett viktigt instrument i arbetet för sin förvaltning, där hon är ett välbekant namn sedan flera år. Efter att ha arbetat som skötare i psykiatrin i unga år gjorde Rosmarie Nilsson comeback i Landstinget Blekinge år 2007, som avdelningschef vid Tullgårdens vårdcentral (nuvarande Wämö vårdcentral). Hon gjorde även ett tillfälligt inhopp som divisonschef för akut- och primärvårdsdivisionen i landstingets tidigare organisationsmodell. Under senare år har hon arbetat som strateg i landstingsdirektörens stab och primärvårdens förvaltingsstab.

- Jag vill verka för att den landstingsägda primärvården ska vara attraktiv för både patienter och medarbetare. Vi ska vara en verksamhet som uppfattas som modern och proffsig och där alla som arbetar känner stor delaktighet, säger Rosmarie Nilsson.

Senast uppdaterad 2014-10-06 14:27:33 av Ulrica Kalmerlind