Ny policy för folkhälsa

2014-10-06

Landstingsstyrelsen antog i dag, den 6 oktober, en policy som innebär att arbetet för en god folkhälsa i Blekinge förstärks. Den nya folkhälsopolicyn har arbetats fram i bred samverkan mellan länets kommuner, länsstyrelsen, Region Blekinge och landstinget.

Policyn pekar ut fyra viktiga områden:

  • goda livsvillkor
  • psykisk hälsa
  • alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
  • hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor.

Innan policyn börjar gälla ska den först antas av övriga organisationer.

Styrelsen godkände även delårsbokslutet till och med augusti, ett bokslut som liksom tidigare rapporter visar att landstingets ekonomi är stabil. Prognosen för hela året tyder på att landstinget som helhet får ett överskott på drygt 78 miljoner kronor, vilket är drygt 52 miljoner bättre än budget. Som tidigare rapporterats har Blekingesjukhuset ett underskott, som enligt prognosen landar på nästan 19 miljoner kronor när året är slut. Psykiatrin och habiliteringen går mot ett mindre underskott på 3 miljoner kronor.

Senast uppdaterad 2014-10-06 21:17:09 av Ulrica Kalmerlind