Blekinges vuxenpsykiatri bäst i landet

2014-10-15

Vuxenpsykiatrin i Blekinge är bäst i landet. Verksamheten fick lysande betyg av patienterna i den Nationella patientenkäten som genomfördes under årets första månader: bäst i landet på många frågor, bland de allra bästa på de flesta andra.

- Det här är ett kvitto på det hårda arbete vi drivit i flera år för att öka patienternas delaktighet i sin egen vård, säger Tina Möller som är förvaltningschef för psykiatri och habilitering i Landstinget Blekinge.

Undersökningen visar att personalen inom vuxenpsykiatrin i Blekinge har lyckats. När patienterna har svarat på frågor om de har fått tillräcklig information om sitt tillstånd, fått information om olika behandlingsalternativ och känt sig delaktiga i besluten om vård och behandling blev resultaten för den psykiatriska öppenvården i Blekinge de bästa i landet. Den psykiatriska slutenvården i Blekinge lägger sig också i topp på frågor om tillgänglighet, delaktighet och möjlighet att kunna påverka innehållet i vården.

Resultatet av medvetet arbete

- Det här är en fantastisk bekräftelse på personalens professionalitet, engagemang och medmänsklighet, säger Håkan Selberg som är en jublande glad och stolt verksamhetschef i dag. Nu vet vi att patienterna i Blekinge tycker att de får vård som hjälper dem!

Psykiatriskt behandlingsarbete ställer krav på personalen att med professionalitet, lyssnande, kreativitet, uthållighet och lagarbete kunna skapa hopp och tröst. Det gäller att i dialogen med patienten hitta konstruktiva lösningar på känslomässigt kaotiska och förtvivlade situationer. Vägledande för personalen i arbetet är "tänk om det vore jag eller någon närstående"?

- Det är på tiden att psykiatrins personal får varmt strålkastarsken på sig för sitt arbete, säger Håkan Selberg.

Patientröster

Blekingepsykiatrin får också högsta betyg när det gäller tillgänglighet, bemötande, möjlighet att träffa en läkare när man vill och i helhetsbedömningen av vården. Här är några röster från de som besvarat enkäten:

"Utmärkt tillgänglighet. Jag har fått ett otroligt starkt stöd, ett fantastisk bemötande och både läkare och terapeuter är mycket kunniga och engagerade."

"Kunnig, förstående, "varm" behandlare."

"Bra kompetent och lyssnande personal. Jag blir alltid bemött med respekt, personalen där är fantastiskt fin."

---
Nationell patientenkät genomförs i hela landet på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Under årets första månader svarade 524 patienter i den psykiatriska öppenvården och 55 patienter i den psykiatriska slutenvården i Blekinge på frågor om hur de upplevt sin vård. Totalt ingick 30 000 patienter i hela landet i undersökningen.
---

Senast uppdaterad 2014-10-15 12:31:22 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Håkan Selberg Verksamhetschef och psykolog Vuxenpsykiatri öst 0455-73 59 15 och 0734-47 16 66
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91