Morfin lindrar andfåddhet vid svår KOL - Blekingeläkare ledde internationellt uppmärksammad studie

2014-04-23

Morfin är säkert att använda i låga doser för att lindra andfåddhet hos patienter med lungsvikt på grund av KOL. Det visar en internationellt uppmärksammad forskningsstudie som letts av ST-läkaren Magnus Ekström vid medicinkliniken vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Studien publicerades tidigare i år i British Medical Journal, en av de ledande medicintidskrifterna i världen.

Lungsjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en av de dominerande orsakerna till lidande och för tidig död världen över. 330 miljoner människor lever med KOL och många av dem lider av svår kronisk andfåddhet.

Andfåddhet leder till ond spiral

- Otillräckligt behandlad andfåddhet leder ofta till att patienten rör sig mindre för att minska besvären. Det kan orsaka en ond spiral av förtvinande muskler, sämre kondition och därigenom ännu mer andfåddhet, minskad livskvalitet och kortare överlevnad, förklarar Magnus Ekström.

Morfin i låga doser kan minska kronisk andfåddhet. Men många läkare vågar inte ge behandlingen till människor med svår KOL eftersom de är rädda för att morfinet ska försämra andningen ytterligare och leda till farliga komplikationer.

Första stora studien

- Det har inte gjorts någon tidigare stor studie av riskerna med morfin och benzodiazepiner (lugnande medel). Därför kändes forskningen extra angelägen, säger Magnus Ekström.

Magnus, som samarbetat med ledande forskare i Australien och USA och statistiker i Uppsala, använde data i det nationella svenska andningssviktsregistret. Registret har tagits fram av en annan Blekingeläkare, Kerstin Ström, överläkare i lungmedicin, och innehåller statistik för patienter som startat hemsyrgas på grund av svår KOL.

Forskningsgruppen beräknade hur mycket morfin respektive benzodiazepiner patienterna använde per dag och jämförde sedan risken att behöva läggas in på sjukhus eller att dö. Patienter som fick behandling jämfördes med obehandlade patienter.

- Vi tog hänsyn till en mängd andra faktorer som kunde påverka riskerna, såsom patienternas ålder, kön, lungfunktion, andra sjukdomar och behandlingar, säger Magnus Ekström.

Tål behandlingen väl

Studien tyder på att behandling med morfin i låg dos, upp till 30 milligram morfin i tablettform per dag, inte ökar risken för att läggas in på sjukhus och inte påverkar överlevnaden negativt. Patienterna verkar alltså tåla behandlingen väl.
- Det är dock viktigt att patienterna får behandling mot eventuella biverkningar av morfinet, framför allt mot förstoppning, och att man följer upp hur de mår och svarar på behandlingen, poängterar Magnus Ekström.

Vad betydde det att bli publicerad i British Medical Journal?

- Det är en av världens ledande medicinska tidskrifter och det känns fantastiskt roligt att alla som bidragit till studien får bekräftelse, alla de som registrerat patienter i det nationella registret, de som tagit hand om patienterna och vi som jobbat med forskningen. Att studien får internationell spridning är bra, för det behövs mycket mer resurser till forskning och vård kring människor med svår kronisk lungsjukdom. Det är ett eftersatt område.

Vad händer nu med din forskning?

- Jag har ett pågående samarbete med ett internationellt forskarnätverk som studerar symtomlindring vid svår lungsjukdom och vi arbetar med nya studier. Jag hoppas studien ska bidra till att sätta mer fokus på förbättrad vård av patienter med KOL och andra kroniska lungsjukdomar.

Senast uppdaterad 2014-05-19 15:48:02 av Jens Qwarngård