Missförstånd ledde till försenad diagnos

2014-03-11

Kvinnan hann bli allvarligt sjuk i blodkärlsinflammation innan rätt diagnos kunde ställas. Ett missförstånd mellan ett laboratorium och kvinnans läkare bidrog till dröjsmålet.

Det var i november förra året som kvinnan kom till Blekingehuset för bedömning och provtagning. Ett prov skickades till ett laboratorium som under året ändrat analysmetod. På grund av ett missförstånd uppfattade kvinnans läkare att resultatet bara svagt talade för blodkärlsinflammation. Inte heller andra prov kunde säkra diagnosen. Kvinnan hann därför bli allvarligt sämre innan rätt diagnos kunde ställas. Hon kunde då få rätt behandling och återhämtade sig från inflammationen.

Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-05-19 15:02:32 av Jens Qwarngård

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18