Missad stroke anmäls enligt lex Maria

2014-03-11

Domningar i armen misstolkades. Att kvinnan fått en stroke upptäcktes först dagen efter. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Det var i november 2013 som en kvinna i 60-årsåldern uppsökte Blekingesjukhusets akutmottagning med domningar i ena armen. Besvären tolkades som en muskelpåverkan och hon fick åka hem. Under hemfärden märkte anhöriga att kvinnan var frånvarande och svag i ena kroppshalvan. Ambulans tillkallades, men ambulanspersonalen bedömde att kvinnan inte hade några symtom. Ambulansen tog därför inte med henne till sjukhuset. Under natten blev hon sämre och sökte sjukhusvård nästa dag. Då upptäcktes att hon fått en stroke.

Kvinnan är idag helt återställd, men Landstinget Blekinge bedömer att det fanns risk för en allvarlig vårdskada och har därför beslutat anmäla det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-05-19 14:59:21 av Jens Qwarngård

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18