Missad nackskada anmäls enligt lex Maria

2014-05-02

En man i 50-årsåldern som skadat nacken hade flera kontakter med vården innan han slutligen röntgades och skadan upptäcktes. Eftersom det fanns en risk för allvarlig vårdskada anmäler Landstinget Blekinge det som skett till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Mannen skadade sig vid ett fall i hemmet, men tillkallad ambulanspersonal gjorde bedömningen att han inte behövde åka till sjukhuset. Han var visserligen stel men inte öm i nacken så han uppmanades istället att höra av sig till sjukvården om det inte blev bättre. När mannen inte blev bättre besökte han vid två tillfällen sin vårdcentral, där läkaren dock inte fann något allvarligt. Först en vecka senare, när mannen sökte hjälp på akuten, gjordes en röntgenundersökning. Den visade en glidning mellan kotorna och skelettskada i nacken. Han blev därefter framgångsrikt behandlad på neurokirurgen i Lund.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg, en ny myndighet som tog över uppgiften från Socialstyrelsen den 1 juni 2013. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-05-19 15:53:07 av Jens Qwarngård

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18