Lyckade robotoperationer på Blekingesjukhuset

2014-03-11

Tre operationsteam på Blekingesjukhuset är nu igång med robotkirurgi och har använt den nya operationsroboten Mona Lisa vid sammanlagt 38 operationer. Läkarnas erfarenheter är samstämmiga — roboten har inneburit stora förbättringar för patienterna. Mindre operationssår, mindre blödningar, mindre smärta och kortare tid på sjukhuset är några av effekterna.

Först ut att använda den nya operationsroboten var Annelie J:son Söderström på kvinnokliniken. Där har de hittills använt roboten till godartade operationer då man tar bort äggstockar, äggledare eller livmoder. Men inom en snar framtid ska den också användas vid canceroperationer.

— Det är roligt att vi nu kan erbjuda patienterna det här eftersom det blir så mycket bättre för dem, säger Annelie J:son Söderström. Operationsroboten har utvecklat titthålskirurgin, den gör det lättare för oss att se och att komma åt det vi behöver nå, förklarar hon.

Kortare sjukhustid

Erfarenheterna är desamma på kirurgkliniken där urologen Amer Mousa använt roboten vid operationer för prostatacancer och planerar att använda den vid operationer för njurcancer.

— Nu kan våra patienter gå hem dagen efter en operation istället för att stanna på sjukhuset fyra - fem dagar. Dessutom slipper de den kateter som vi sätter in vid operationen mycket tidigare, berättar Amer Mousa.
Kortare sjukhustid är en fördel för patienterna eftersom det minskar risken för sårinfektioner, lunginflammation och proppar. Tarmkirurgen Max Nyström har också kunnat konstatera att patienterna mår bättre efter operationen, de stiger upp tidigare, rör sig lättare och äter bättre.

— Vi slipper dra i vävnaderna och göra stora hål i bukväggen, det blir skonsammare för patienten som får mindre ont efteråt, säger Max Nyström som hittills använt roboten vid operationer för tarmcancer, ändtarmskollaps och stomi (påse på magen).

Bättre arbetsmiljö

Varje operationsteam består av två kirurger, operationssköterska, undersköterska, narkossköterska och narkosläkare. För personalen har roboten inneburit fördelar i form av bättre arbetsmiljö och ergonomi. När de arbetar med roboten slipper kirurgerna stå böjda och vridna under flera timmar långa operationer.

Sjukhuschefen Bengt Wittesjö räknar med att Blekingesjukhuset ska kunna genomföra 250 — 300 robotoperationer om året och säger att operationsroboten är en del av den tekniska utveckling som Blekingesjukhuset inte kan avstå ifrån.

—Vi skulle få svårt att rekrytera och behålla kompetenta läkare om vi ligger efter i den tekniska utvecklingen. Därför är jag nöjd med att vi nu kommit så här långt, säger Bengt Wittesjö.

Senast uppdaterad 2014-05-19 14:55:28 av Jens Qwarngård

Kontakt för journalister

Bengt Wittesjö Bengt Wittesjö Smittskyddsläkare och hygienöverläkare Blekingesjukhuset 0455-73 44 29 och 0734-47 10 45