Lex Maria-anmälan om fördröjd röntgen och felaktig diagnos

2014-09-10

Landstinget Blekinge anmäler två händelser i vården till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Det ena fallet gäller en patient med en blödning i skallen och det andra fallet en patient med avsliten hälsena.

En man i 70-årsåldern kom i juli till akuten med vad som vid en första skiktröntgen visade sig vara en blödning mellan skallbenet och hjärnan. Sjukhuset kontaktade neurokirurgen i Lund för en operation, men eftersom blödningen var liten beslöt man att avvakta. På grund av brister i informationen dröjde det två dagar innan en ny skiktröntgen gjordes för att kontrollera utvecklingen, och då hade blödningen ökat och patientens tillstånd försämrats. Mannen fördes då till Lund för operation och är nu tillbaka på Blekingesjukhuset för rehabilitering.

Det andra ärendet gäller en man i 50-årsåldern som under året sökt vård på både en privat vårdcentral och ortopedkliniken för sina problem med knä och hälsena, utan att bli frisk. När han i juni besöker akuten får han diagnosen inflammation i hälsenan, trots att symtomen också talar för att hälsenan kan vara avsliten. Först vid ett planerat återbesök på sjukhuset i juli konstateras att så är fallet och patienten opereras. Men behandlingen komplicerades av fördröjningen.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-09-10 10:32:00 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91