Landstinget anmäler felmedicinering

2014-07-21

När en läkare vid Blekingesjukhuset i början av juni skrev in en patient missade han information om att patienten inte längre skulle ha ett av sina tidigare läkemedel. Patienten, en man i 80-årsåldern, fick därför fortsatt läkemedlet. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Felet upptäcktes efter sex dagar när mannen redan lämnat sjukhuset igen. Han kallades akut tillbaka. Vid kontroll visade det sig att de blodvärden som kan påverkas av läkemedlet var normala. Några ytterligare åtgärder behövde inte sättas in och någon risk för framtida men bedömdes inte finnas. Senare har mannen avlidit i sin grundsjukdom, som inte påverkades av felmedicineringen.

Landstinget Blekinge har beslutat utreda det inträffade och göra en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-07-21 14:28:33 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91