Väntan på akuten lex Maria-anmäls

2014-11-05

En felprioritering på akuten gjorde att en sjuårig flicka fick vänta på behandling. Hon fick senare samma dag rätt vård, men fördröjningen gör att Landstinget Blekinge nu anmäler händelsen enligt lex Maria.

En vecka efter sin blindtarmsoperation fick en sjuårig flicka mer ont i magen och feber. Hon fick febernedsättande medicin av sina föräldrar, så när hon kom till akuten var temperaturen normal. På akuten steg febern igen, men det drog ut på tiden innan hon blev undersökt av läkare. Jourläkaren var sysselsatt med andra patienter och uppfattade inte allvaret i flickans tillstånd. När en annan läkare senare under dagen undersökte flickan visade det sig att hon hade en varig infektion som krävde akuta åtgärder. Hon fick behandling som gjorde att hon efter några dagar på sjukhus kunde åka hem igen.

Händelsen, som inträffade i september i år, ledde inte till någon allvarlig vårdskada för flickan. Men fördröjningen innan hon blev bedömd av läkare på akuten kunde ha medfört en snabb och allvarlig utveckling av infektionen. Landstinget Blekinge har därför utrett händelsen och anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enlig lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-11-05 13:28:45 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91