Utskrivning från sjukhuset lex Maria-anmäls

2014-10-30

En man i 80-årsåldern fick efter vård på sjukhuset en plats på ett korttidsboende. När han kom dit upplevde personalen att han var mycket sämre än vad de uppfattat av rapporterna. Mannen fick efter ett par timmar åka ambulans tillbaka till sjukhuset där han avled dagen därpå.

Utskrivningen och den snabba försämringen skedde under sensommaren. En internutredning startades och nu anmäler Landstinget Blekinge det inträffades till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-10-31 13:23:49 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90