Missad uppföljning lex Maria-anmäls

2014-11-19

Brister i uppföljningen av en patient som fick värkmedicin, när han samtidigt åt blodförtunnande medel, ledde till att han drabbades av blödningar. Landstinget Blekinge anmäler därför händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

En man i 90- årsåldern med svår ryggvärk sökte hjälp på akuten på Blekingesjukhuset i somras. Han fick hjälp med värkmediciner, som i kombination med den blodförtunnande medicin han redan hade krävde att hans tillstånd följdes upp. När mannen skrevs ut från sjukhuset brast det i planeringen av uppföljningen.

Efter ett par veckor kom mannen åter till akutmottagningen, nu med blödningsbesvär. De akuta besvären åtgärdades och mannen som var svag fick vård på sjukhuset. Efter en längre sjukhusvistelse skrevs han ut, men i slutet av augusti kom han åter till sjukhuset och avled efter några dagars vård. Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-11-19 15:01:14 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91