Lex Maria-anmälan med anledning av självmord

2014-11-19

En patient som vårdades i psykiatrisk öppenvård begick självmord en månad efter kontakt med psykiatrin. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Självmord, eller försök till självmord, där patienten har haft kontakt med vården inom fyra veckor dessförinnan ska alltid anmälas enligt lex Maria. Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-11-19 15:01:37 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Valverius Peter Valverius Chefläkare Psykiatrin och habiliteringen 0455-73 60 24 och 0734-47 16 25
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91