Lex Maria om felbehandling

2015-01-15

En tillfälligt anställd läkare gjorde vid två tillfällen under hösten 2014 fel i samband med att han gav läkemedel till patienter vid Blekingesjukhuset.

Det handlar om en specialistläkare som var anlitad som korttidsvikarie. Vid det ena tillfället fick patienten ett blodtryckshöjande medel istället för smärtlindring. Läkemedelsnamnen har vissa likheter. I det andra fallet var läkaren av misstag nära att ge en patient spritlösning istället för koksalt direkt in i blodet.

Händelserna har utretts och Landstinget Blekinge har beslutat anmäla det inträffade enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ingen av patienterna fick några men eller skador av händelserna, men det som hände respektive höll på att hända bedöms som en risk för allvarlig vårdskada.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-01-15 13:59:46 av Jens Lindell

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18