Avled av allvarlig hjärtmuskelinflammation

2014-09-29

En patient vars symtom tolkats som en virusinfektion avled något dygn senare av en hjärtmuskelinflammation. För att utreda om och hur man kunde ha upptäckt patientens allvarliga tillstånd tidigare anmäler nu Landstinget Blekinge händelsen enligt lex Maria.

När patienten vid två tillfällen sökte vård på en vårdcentral tolkades hans symtom som en virusinfektion. När han senare blivit sämre och tillkallat ambulans gjorde ambulanspersonalen samma bedömning. Efter dessa undersökningar kommer patienten svårt medtagen till akuten i Karlskrona och avlider därefter av hjärtmuskelinflammation på intensivvårdsavdelningen.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-09-29 10:06:16 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Stefan Persson Stefan Persson Chefläkare, studierektor Primärvården 0455-73 54 16 och 0734-47 10 20
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91