Lex Maria-anmälan efter gallvägsoperation

2014-10-16

En kvinna som genomgått en gallvägsoperation drabbades av hål i gallvägarna och avled senare av sina skador. Blekingesjukhuset har följt de rutiner som finns för den här typen av ingrepp. Landstinget Blekinge gör nu en anmälan enligt lex Maria för att få en bedömning av handläggningen.

Den 70-åriga kvinnan fick efter operationen i april i år svåra smärtor. Komplikationer är relativt vanliga efter en gallvägsoperation men kvinnans tillstånd försämrades. Vid en röntgenkontroll uppstod misstankar om att det fanns ett hål i gallvägarna och en ny, komplicerad, operation genomfördes. När kvinnans tillstånd fortsatte försämras flyttades hon till ett annat sjukhus för högre specialistvård där hon senare avled.

I samband med vården har de rutiner som finns på kliniken för denna typ av ingrepp följts. Landstinget Blekinge gör nu en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg för att få en bedömning av handläggningen.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-10-16 13:18:44 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91