Incident vid förlossning lex Maria-anmäls

2014-10-03

När en kvinna som skulle föda i augusti behövde akut kejsarsnitt inträffade en händelse som innebar att hennes make fördröjde själva ingreppet. Landstinget lex Maria-anmäler nu det som skett för att granska säkerhetsrutinerna vid operation.

Förlossningen drog ut på tiden och prover visade att barnet behövde förlösas med kejsarsnitt. Kvinnan i 30-årsåldern fördes därför akut till operationsavdelningen på Blekingesjukhuset. När hon skulle sövas protesterade hennes make mot att det fanns manlig personal i operationssalen. Samtal med den blivande fadern hjälpte inte, utan han blev till slut utmotad ur operationssalen av tillkallad väktare och personal. Det är annars önskvärt att blivande fäder får vara med vid akuta kejsarsnitt.

Vill utreda säkerhetsrutinerna
Kejsarsnittet kunde därefter genomföras som planerat men med en fördröjning. Barnet överlevde men var i behov av intensivvårdsinsatser de närmaste dagarna. Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan med anledning av det inträffade. Sjukhusets personal har agerat medicinskt korrekt och för kvinnans och barnets bästa. Anmälan görs för att få en bedömning kring säkerhetsrutinerna i samband med akuta ingrepp.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-10-03 13:13:14 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91