Fördröjning på sjukhuset lex Maria-anmäls

2015-01-13

En kvinna i 90-årsåldern, som under hösten 2014 vårdades på Blekingesjukhuset efter en fallolycka i hemmet, blev snabbt sämre. Läkare tillkallades, men det blev en viss fördröjning innan kvinnan kunde flyttas till intensivvårdsavdelningen. Hennes tillstånd fortsatte att försämras och kvinnan avled senare. Det är tveksamt om fördröjningen som uppstod hade någon avgörande inverkan på det fortsatta förloppet.

Sjukhuset har gjort en utredning kring händelsen och förtydligat de rutiner som gäller när patienter hastigt försämras på en vårdavdelning. Utredningen skickas nu som en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-01-13 13:09:24 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90