Missöde under dialys lex Maria-anmäls

2014-10-08

I samband med dialysbehandling av en njursjuk man i 50-årsåldern gled en nål ut ur armen medan mannen sov. Patienten hann förlora en del blod, men missödet upptäcktes mycket snabbt av personal på avdelningen som kunde stoppa blödningen.

Händelsen skedde på Blekingesjukhuset i augusti detta år. Mannens blodförlust blev tack vare snabbt ingripande inte så stor att några extra åtgärder krävdes utöver observation och tillsyn. Det fanns en uppenbar risk för allvarlig skada på grund av det som inträffade varför Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan om händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-10-08 12:52:34 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91