Landstinget anmäler självmord

2014-03-11

Två patienter som vårdats i psykiatrisk öppenvård och en patient som hade permission från psykiatrisk slutenvård begick självmord. Landstinget anmäler nu händelserna, som inträffade mellan augusti och oktober 2013.

Självmord där den avlidne har haft kontakt med vården inom fyra veckor före dödsfallet ska alltid anmälas enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-05-19 14:58:54 av Jens Qwarngård

Kontakt för journalister

Peter Valverius Peter Valverius Chefläkare Psykiatrin och habiliteringen 0455-73 60 24 och 0734-47 16 25
Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18