Landstinget anmäler dödsfall efter operation

2014-03-11

En man i 80-årsåldern med andningssvårigheter avled efter en operation vid Blekingesjukhuset. Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vid Blekingesjukhuset fick en man tilltagande problem med andningen efter en operation. Mannen hade kända andningsbesvär och hade en apparat hemma för att underlätta andningen nattetid. Efter en dryg vecka uppmärksammades den uteblivna nattliga behandlingen och mannen fick sin apparat till sjukhuset.

Försämringen fortsatte dock och mannen avled ytterligare några dagar senare trots intensivvårdsbehandling. Betydelsen av den uteblivna nattliga behandlingen är svårbedömd. En utredning kring omständigheterna har gjorts och Landstinget Blekinge anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-05-19 15:01:01 av Jens Qwarngård

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Annica Larsson Annica Larsson Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 31 och 0734-47 19 48