Kvarglömd kanyl lex Maria-anmäls

2014-06-13

Efter en hjärtklaffoperation under våren upptäcktes vid röntgenkontroll att det fanns ett föremål kvar i patientens bröstkorg. Det var en särskild typ av trubbig kanyl som används vid det här slaget av hjärtoperation.

Patienten, en man i 70-årsåldern, opererades efter några dagar om och kanylen togs bort. Han kunde lämna Blekingesjukhuset efter några extra vårddygn och åka hem med redan tidigare planerade kontroller.

Det som skett bedöms ha kunnat resultera i en allvarlig vårdskada och av den anledningen gör Landstinget Blekinge en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Den opererande kliniken har ändrat sina rutiner för att säkerställa att en liknande händelse inte ska kunna inträffa igen.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-06-13 14:18:48 av Jens Qwarngård

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91