Gott bemötande i primärvården

2014-03-11

Blekingarna är mer nöjda med primärvården än genomsnittet i riket. Det visar den nationella patientenkät som gjordes i september 2013, då patienter som besökte vårdcentralerna fick svara på en rad frågor om vården.

Primärvården i Blekinge fick bättre betyg än riksgenomsnittet på flera av de åtta områden som undersöktes. Länets vårdcentraler fick bra resultat på frågor om bemötande, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta och om man kunde tänka sig att rekommendera mottagningen till andra.

På ett område fick vårdcentralerna i Blekinge ett sämre resultat än genomsnittet för riket och det gällde informationen till patienterna. Vårdpersonalen behöver till exempel bli bättre på att berätta för patienterna om orsaken till förseningar som gör att de får vänta och om eventuella biverkningar av läkemedel.

Undersökningen visade också att det är stora skillnader mellan vårdcentralerna i Blekinge när det gäller hur patienterna upplever möjligheten att få träffa samma läkare eller sjuksköterska vid sina besök på mottagningen. På frågan om de upplever att de blir bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt ger patienterna höga betyg till alla vårdcentralerna i länet.

Årligen återkommande undersökning

Nationell Patientenkät är en årligen återkommande undersökning vars resultat används för att utveckla och förbättra vården. 2013 genomfördes den under fyra veckor i september i form av enkäter som skickades till patienter som hade besökt sjuksköterskor eller läkare på vårdcentralerna. I Blekinge omfattade den alla vårdcentraler, både offentliga och privata, som ingår i Hälsovalet. Enkäterna skickades till 200 patienter som varit på läkarbesök och 100 patienter som gjort ett sjuksköterskebesök på varje vårdcentral. Totalt sändes 6 100 enkäter ut i Blekinge och svarsfrekvensen var cirka 56 procent .

Senast uppdaterad 2014-05-19 14:56:35 av Jens Qwarngård

Kontakt för journalister