Fortsatt sjukhusvård i Karlshamn och Karlskrona

2014-04-07

Det blir fortsatt sjukhusvård i både Karlshamn och Karlskrona. Detta enligt ett beslut av landstingsstyrelsen.

Vid sammanträdet den 7 april beslutade landstingsstyrelsen om en investeringsram på 3,5 miljarder kronor. Investeringsramen bygger på de behov som landstingsdirektören pekat på i utredningen Framtidens hälso- och sjukvård. Utredningen innehåller bland annat den omdiskuterade frågan om var sjukhusvården i Blekinge ska bedrivas.

Investeringsplanen bygger enligt styrelsebeslutet på att landstinget bedriver sjukhusverksamhet i både Karlshamn och i Karlskrona. Dessutom ska en fördjupad studie om arbetsfördelningen mellan Karlshamn och Karlskrona göras. På ett övergripande plan ska dock nuvarande arbetsfördelning av akut och planerad sjukvård mellan de båda enheterna behållas.

Ärendet ska beslutas slutgiltigt av landstingsfullmäktige den 22 april.

Senast uppdaterad 2014-05-19 15:26:21 av Jens Qwarngård