Ambulansstationen i Karlskrona är en av byggnaderna som används i övningen.

Försvarsmakten övar på sjukhusområdet i Karlskrona

2014-10-23

Onsdagen den 29 oktober till torsdagen den 30 oktober ska försvaret hålla en övning för sina rekryter under grundutbildning (GMU) på sjukhusområdet i Karlskrona.

Övningen pågår från klockan 15.00 på onsdagen till klockan 7.00 på torsdagsmorgnen. Ungefär 30 soldater kommer att finnas utplacerade kring vissa byggnader i utkanterna av sjukhusområdet. De kommer då att spärra av och genomföra inpasseringskontroller och ID-kontroller kring dessa byggnader. Kontrollerna görs bara som övning, och inget kommer hända om du till exempel inte har med dig legitimation. Verksamheten på sjukhusområdet kommer inte att påverkas.

Inga laddade vapen

Soldaterna kommer under övningen att vara fullt utrustade, men deras vapen är inte skarpladdade.

De byggnader som främst kommer att användas under övningen är reservkraftcentralen, helikopterflygplatsen, panncentralen, ambulansstationen och byggnad 36 (patologi, mikrobiologen) men soldaterna kan även vara synliga på andra platser inom området.

Frågor?

Har du frågor om övningen kan du kontakta beredskapssamordnaren Stefan Österström (se info till höger).

Senast uppdaterad 2014-10-24 12:06:58 av Ulrica Kalmerlind

Kontakt för journalister

Stefan Österström Säkerhetschef Kanslienheten, landstingsdirektörens stab