Första diplomerade tobaksavvänjarna i Blekinge

2014-06-16

Fyra sjuksköterskor i Landstinget Blekinge kan numera titulera sig diplomerade tobaksavvänjare. De kan därmed erbjuda patienter tobaksavvänjning enligt de krav som ställs på nationell nivå.

Gun Knutsson är en av de diplomerade tobaksavvänjarna. Hon är i grunden hjärtsjuksköterska, och jobbar med tobaksavvänjning ett par dagar i veckan. Hon och de tre andra diplomerade tobaksavvänjarna jobbar inom Blekingesjukhuset med att få patienter tobaksfria inför kommande operation. Eftersom patienterna kommer från olika delar inom vården kan de också ha helt olika diagnoser.

— Vi pratar inte så mycket om diagnosen, vi pratar om tobaken.

Sparar vårddagar

Patienterna behöver vara rökfria 6-8 veckor innan och efter operationen. Att bli tobaksfri inför en operation ger en förbättrad sårläkning som besparar patienten både lidande och vårddagar. Men det är inte den enda fördelen, menar Gun Knutsson.

— I det långa loppet är det en investering för Landstinget Blekinge eftersom vi genom att hjälpa patienter att bli rökfria kan rädda dem från ungefär 60 sjukdomar som kan relateras till rökningen, säger hon.

Utbildningen av tobaksavvänjarna sker enligt en nationell standard som tagits fram av yrkesföreningar mot tobak, och genom diplomeringen kvalitetssäkras arbetet. Avvänjningen bygger på motiverande samtal, och upplägget är individuellt anpassat efter patienten.

— Ett visst antal kommer man inte att klara av att få rökfria. Det är inga lätta patienter. Men ibland kan en rejäl minskning vara en vinst i sig.

Första mötet är viktigt

Gun Knutsson påpekar att det inte alltid behöver gå så långt som att patienten får remiss till en tobaksavvänjare. Det allra första samtalet med läkaren är väldigt viktigt. Vissa slutar röka bara läkaren förklarar hur tobaken påverkar operationen och läkningen.

— Rökning är ett väldigt starkt behov, men i många fall går det väldigt lätt. Man får inte glömma att det inte alltid behöver vara så svårt.

Fakta

Rökning är den viktigaste bidragande orsaken till ohälsa och förtida död bland befolkningen och i Blekinge röker 12 procent av invånarna.

Senast uppdaterad 2014-06-16 17:04:21 av Jens Qwarngård