Fler provtagningar på förorenat vatten

2014-05-30

Nu erbjuds ytterligare personer i Ronneby och Kallinge att ta prover efter att de har druckit av förorenat vatten. Arbets- och miljömedicin i Lund vill nämligen göra en större studie och erbjuder därför fler invånare att ta prover.

Det var i december i fjol som det vattenverk som försörjer Kallinge med vatten stängdes sedan man upptäckt förhöjda halver av perfulorerade alkylsyror. Perfluoererade alkylsyor ger inga akuta hälsoproblem men de lagras i kroppen. Att dricka vatten under lång tid misstänks kunna öka risken för negativa hälsoeffekter som påverkar sköldkörteln, levern, fettomsättningen och immunförsvaret.

Prover togs inledningsvis på en grupp barn som druckit av det förorenade vattnet. Analyserna visade att barnen har högre halter av perfluorerade alkylsyror i blodet jämfört med en grupp barn i Ronneby som inte druckit det förorenade vattnet.

Men nu vill alltså Arbets- och miljömedcin göra en större studie. Vårdcentralerna hjälper till med själva provtagningen men alla frågor från allmänheten om provtagningen hänvisas till Arbets- och miljömedicin.

Provtagningen kommer ske under vecka 23 till och med vecka 24.

Arbets- och miljömedicin arbetar på uppdrag av Region Skåne, Landstinget Blekinge, Landstinget Kronoberg och Region Halland. De svarar bland annat på frågor om perfluorerade alkylsyror. Kontaktuppgifter hittar du på Arbets- och miljömedicins webbplats.

Senast uppdaterad 2014-06-13 14:27:22 av Jens Qwarngård