Fallskada på Blekingesjukhuset ledde till dödsfall

2014-07-03

I samband med en röntgenundersökning föll en man i 80-årsåldern från undersökningsbritsen och skadades så svårt att han senare avled. Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg.

Olyckan inträffade i maj tidigare i år när en man i 80-årsåldern skulle genomgå en röntgenundersökning på Blekingesjukhuset. I samband med undersökningen föll mannen från undersökningsbritsen. Direkt efter fallet uppvisades inga skador, men senare samma dag blev tillståndet sämre. En röntgenundersökning av hjärnan visade att han fått en blödning och senare samma natt avled mannen.

Händelsen har utretts och fortsättningsvis kommer liknande situationer hanteras annorlunda. Patienter som riskerar att falla ska i fortsättningen aldrig lämnas ensamma när röntgenbilderna tas, det gäller även om de är lugna och ligger stilla vid tillfället. För att få en bedömning av utredningen och de åtgärdes som vidtagits anmäls händelsen nu till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-07-03 10:10:23 av Jens Qwarngård

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Sverker Berggren Webbansvarig externa webben Kommunikationsenheten 0455-73 40 92
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90