Lars-Rune Johannesson väntar fortfarande på en ny njure. Marianne Båghammar fick sin lever för 20 år sedan.

Ett nytt organ kan rädda liv - gör din vilja känd!

2014-10-08

I tio år har Lars-Rune Johannesson från Lyckeby väntat på telefonsamtalet som kan förändra hans liv. Lars-Rune behöver en ny njure men bristen på organ är stor och han tvingas därför få dialys varannan dag.

- Det är jobbigt att vänta men även om det känns tröstlöst ibland har jag inte slutat hoppas, säger han.

Lars-Rune Johannesson är en av 18 blekingar som behöver ett nytt organ. Förutom njurar finns det blekingar som väntar på ett nytt hjärta, en ny lever eller en ny lunga. 

Lars-Rune Johannesson drabbades av en njurinflammation och när han var 50 år var njurfunktionen så pass dålig att han fick genomgå en transplantation. Men efter sex år slutade hans nya njure att fungera och sedan dess har han fått dialysbehandling. 

Stort behov av fler organdonatorer

Ett nytt organ kan göra skillnad mellan liv och död och behovet av att få fler människor att aktivt ta ställning till organdonation är stort. Varje år får närmare 700 svenskar ett eller flera organ ersatta genom en transplantation men antalet donationer räcker inte för att fylla behovet för alla patienter som väntar på en transplantation. Varje år dör människor därför att det saknas organ. 

De allra flesta människor kan efter sin död bli organdonatorer men många donatorer faller bort för att de inte tydligt berättat att de vill donera sina organ.

- Då blir det upp till närstående att tolka den avlidenes vilja och då händer det ofta att den anhörige säger nej, trots att den avlidne kanske var positiv till att donera. Just därför är det mycket viktigt att man själv tar ställning medan man fortfarande kan, säger Marie Svennerud, överläkare på Blekingesjukhuset och tillika donationsansvarig. 

Informationskampanj för att få fler att ta ställning

För att få fler människor att ta ställning genomför nu Landstinget Blekinge en informationskampanj. Startskottet går i samband med donationsveckan som infaller mellan den 6 och 12 oktober. Kampanjen riktar sig både till landstingsanställda och till människor som bor i Blekinge. Bland annat kommer en nyinspelad film att visas på arbetsplatser i Landstinget Blekinge. Den går också att titta på via Youtube. 

Marianne fick en ny lever

I filmen berättar Marianne Båghammar från Karlskrona om den levertransplantation hon genomgick för snart 20 år sedan och som räddade livet på henne. Marianne drabbades av en allvarlig leversjukdom när hon var i 50-årsåldern. Trots sjukdomen arbetade hon heltid som apotekare men när hon var 60 år blev hon akut sämre. Enda möjligheten att överleva var att få en ny lever transplanterad. Marianne hade tur, hon fick samtalet som en del väntar förgäves på. Det fanns en donator och en ny lever transplanterades. Bara fyra månader efter transplantationen var Marianne tillbaka på arbetet och hon har levt ett aktivt liv sedan dess.

- När jag fick frågan om att medverka i kampanjen tackade jag ja direkt. Jag tänker ofta på den okände givare som gav mig livet tillbaka. Detta är mitt sätt att visa tacksamhet. Jag hoppas förstås att kampanjen ska få fler blekingar att anmäla sig som donatorer, säger Marianne. 

Gör din vilja känd!
Det finns flera sätt att meddela sin inställning till organdonation. Du kan:

  • Informera dina anhöriga skriftligt eller muntligt.
  • Fylla i ett donationskort. Donationskort finns på vårdcentraler och apotek. Det finns även ett digitalt donationskort som man kan använda.
  • Anmäla dig till donationsregistret.

Mer information finns på 1177.se/blekinge eller på Socialstyrelsens webbplats livsviktigt.se

Se filmen där Marianne berättar om hur det gick till när hon fick en ny lever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2014-10-08 11:08:18 av Ulrica Kalmerlind

Kontakt för journalister

Marie Svennerud Överläkare, donationsansvarig Anestesikliniken 0455-735254, 0707-35 77 57
Madeleine Flood Madeleine Flood Kommunikationsdirektör Landstingsdirektörens stab 0455-73 40 19 och 0734-47 10 07