Bra kvinnosjukvård i Blekinge

2014-12-03

Kvinnosjukvården i Blekinge är bland de bättre i landet. Det visar Öppna jämförelser 2014 som är en sammanställning av uppgifter i en mängd olika vårdregister. Blekinges kvinnosjukvård ligger bättre än riksgenomsnittet i de flesta mätningarna, och vid en sammanslagning av de statistiskt säkra resultaten hamnar Blekinge 23 procent över genomsnittet för riket.

- Jag är nöjd med resultatet, säger verksamhetschefen på kvinnokliniken Eva Arvidsson.

Blekinge ligger på femte plats i landet när det gäller kvinnor som överlevt fem år efter en operation för äggstockscancer. De är 7,5 procent fler än genomsnittet för riket.

- Vi har en tradition av att operera bort tillräckligt mycket för att få ett bra resultat, och det har stor betydelse vid ovarialcancer, säger Eva Arvidsson.

Andelen kvinnor som efter operation för godartade åkommor är komplikationsfria och utan oväntade besvär är också högre i länet än i resten av riket.

Många kvinnor kommer för cellprovtagning

Andelen kvinnor som kommer till gynekologisk cellprovtagning ligger också över genomsnittet och har ökat sedan föregående mätning.

- Vi har förbättrat tillgängligheten, bland annat genom att hålla kvällsmottagningar och kvinnorna kan välja vilken kvinnohälsovårdsmottagning de vill i länet. Dessutom har de möjlighet att omboka sina tider både via nätet och på telefon, förklarar Eva Arvidsson.

Tillgängligheten är också god när det gäller besök hos kvinnosjukvården, hela 98,6 procent fick en tid inom de 90 dagar som vårdgarantin föreskriver. Och alla kvinnor i Blekinge som drabbats av livmoderframfall blev opererade inom 90 dagar.

Färre bristningar på förstföderskor

Det blir allt färre förstföderskor i länet som drabbas av bristningar vid förlossningen. Det är tack vare en stor utbildningssatsning för alla barnmorskor och läkare som genomfördes under 2008 och 2009 som resultatet nu förbättrats med nästan 22 procent sedan tidigare mätning. Verksamhetschefen Eva Arvidsson räknar med att resultatet ska bli ännu bättre vid nästa mätning eftersom det i just det här fallet handlar om förlossningar under en femårsperiod, där tidigare sämre resultat fortfarande finns med. Dessutom fortsätter kvinnokliniken arbetet med att motverka bristningar vid förlossning.

Strokebehandlingen förbättras

När det gäller behandlingen av strokepatienter har Blekingesjukhuset bättre resultat än riksgenomsnittet vad gäller patientens funktionsförmåga såväl som andelen patienter som återinsjuknar efter en stroke. Det är också en hög andel av strokedrabbade i länet som får trombolysbehandling, en metod som bromsar skadorna av en stroke. Dessutom kommer trombolysbehandlingen snart kunna sättas in snabbare än idag.

- Vi har fått resurser för att kunna sätta in trombolysbehandlingen redan när patienten är på röntgenavdelningen, där man undersöker om det är en stroke patienten drabbats av. Vi rekryterar just nu personal till detta och räknar med att kunna börja med att ge behandlingen redan på röntgen under våren 2015. Då kommer patienten att få den viktiga behandlingen snabbare, berättar Gertrud Wilke Olsson som är verksamhetschef på rehabiliteringskliniken.

---

Öppna jämförelser är en sammanställning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör med data från många olika register. Syftet är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

 

Senast uppdaterad 2014-12-03 09:40:33 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Eva Arvidsson Avdelningschef Kvinnokliniken, Blekingesjukhuset 0454-73 22 75
Gertrud Wilke Olsson Verksamhetschef Rehabiliteringskliniken 0455-73 49 72
Thomas Troeng Avdelningschef, överläkare Regionalt cancercentrum syd, Eyenet 0455-73 44 82, 0733-26 88 29
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90