Fortsatt god ekonomi i Landstinget Blekinge

2015-01-23

Landstinget Blekinge redovisar ett överskott på 49,2 miljoner kronor i bokslutskommunikén för 2014. Det är fjärde året i rad som landstinget har ett positivt resultat och en fortsatt god och stabil ekonomi.

- Det är glädjande att återigen kunna presentera ett bra ekonomiskt resultat för landstinget. Ekonomin är stabil och vi bygger nu en god grund för att möta de utmaningar som framtidens hälso- och sjukvård innebär, säger landstingsrådet Kalle Sandström.

Resultatet innehåller extra nedskrivningar på 48,6 miljoner kronor för fastigheter som kommer att rivas. Landstinget står de kommande åren inför stora behov av renoveringar och ombyggnader av sina lokaler, men kommer också att behöva bygga nytt.

- Den goda ekonomin behövs eftersom vi är i startgroparna för arbetet med framtidens hälso- och sjukvård. Det arbetet innebär inte bara stora investeringar i våra fastigheter utan också att vi ska utveckla framtidens vårdprocesser, säger landstingsdirektör Peter Lilja.

Av bokslutskommunikén framgår också att landstingets likvida medel förbättrats med 167 miljoner kronor sedan föregående år. Investeringarna uppgick till 232,1 miljoner kronor, vilket är ungefär lika mycket som året innan. Bland annat startade Blekingesjukhuset robotkirurgi i början av 2014 och skaffade under året två nya ambulanser och två akutbilar för att förbättra tillgången på ambulanstransporter.

Inte bara ekonomi

Landstinget Blekinge har inte bara lyckats nå ett positivt ekonomiskt resultat för 2014. Hälso- och sjukvården i Blekinge kom på femte plats i Öppna Jämförelser, en undersökning som värderar medicinsk kvalitet och tillgänglighet i Sveriges landsting och regioner. En femteplacering blev det också för Blekingesjukhuset i tidningen Dagens Medicins rankning av mellanstora sjukhus i landet. Landstinget Blekinge har dessutom lyckats så väl med tillgängligheten att vi fått 41,5 miljoner kronor i statligt bidrag från den så kallade kömiljarden.

Ekonomidirektör Agneta Kalnins är nöjd över att ekonomin visar en stadigt positiv utveckling.

- Det kommer att fortsätta vara ett högt kostnadstryck inom vården även i framtiden, på grund av ökad vårdtyngd , nya läkemedel och nya behandlingsmetoder. Eftersom vi samtidigt ska utveckla framtidens hälso- och sjukvård är det tryggt för landstinget med en långsiktigt stabil ekonomi.

Bokslutskommuniké 2014

Senast uppdaterad 2015-01-23 12:21:54 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Kalle Sandström Kalle Sandström Landstingsråd (S) 0455-73 40 57 0734-47 10 11
Peter Lilja Peter Lilja Landstingsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 00 och 0734-47 10 00