Blodprover på barn som druckit förorenat vatten i Kallinge klara

2014-03-25

Analyser av blodprover på barn som druckit förorenat vatten i Kallinge är nu klara. Analyserna visar att barnen har högre halter av perfluorerade alkylsyror i blodet jämfört med en grupp barn i Ronneby.

I december i fjol stängdes det vattenverk som försörjer Kallinge med vatten sedan man upptäckt förhöjda halter av perfluorerade alkylsyror. Perfluorerade alkylsyror ger inga akuta hälsoproblem, men de lagras i kroppen. Att dricka vatten med höga halter under lång tid misstänks kunna öka risken för negativa hälsoeffekter, som påverkan på sköldkörteln, levern, fettomsättningen och immunförsvaret.

I samband med stängningen togs prover på en grupp barn från Kallinge som druckit av det förorenade vattnet och en grupp barn från Ronneby som inte druckit av vattnet.

Proverna har nu analyserat av Arbets- och miljömedicin i Lund och de visar att Kallingebarnen har förhöjda halter av perfluorerade alkylsyror i blodet jämfört med Ronnebybarnen. Igår kväll fick föräldrar till barnen i Kallinge information om provtagningen och idag informerar Ronneby kommun om resultatet i samband med en presskonferens.

Enligt Bodil Persson som är överläkare vid Arbets- och miljömedicin orsakar ämnena inte några akuta förgiftningstillstånd. Det finns heller ingen anledning att misstänka att barnen i framtiden ska få sjukdomar orsakade av syrorna. Enligt Livsmedelsverkets expert Anders Glynn är halterna i blodet också lägre än väntat.

Primävården underrättad

Primärvården i Ronneby och Kallinge har fått information om provtagningen och resultatet liksom sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden. Enligt experterna på Arbets- och miljömedicin finns det i nuläget ingen anledning att ta ytterligare prover på invånare i Kallinge.

Boende i Ronneby kommun som har frågor om vattnet kan ringa till kommunens växel. Mer information finns på Ronneby kommuns webbplats. Det går också bra att ringa till ett särskild upplysningsnummer som Livsmedelsverket har. För mer information se Livsmedelsverkets webbplats.

- Vi har också en viss beredskap på att det kan bli fler samtal än vanligt till vårdcentralerna och vi följer utvecklingen noggrant, säger Anna Svensson som är primärvårdschef i Ronneby och Kallinge.

Senast uppdaterad 2014-05-19 15:21:43 av Jens Qwarngård