Blekinge satsar på digital hälsa

2014-04-11

Framtidens hälso- och sjukvård kräver mer omsorg och mer teknologi. Det är utgångspunkten i en stor tillväxtsatsning på digital hälsa som Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och Region Blekinge nu har sjösatt.

Målet är att under den kommande tioårsperioden ska det skapas nya jobb, nya företag och växande företag inom nästa digitala revolution, den digitala hälsorevolutionen.

- De utmaningar som vi inom hälso- och sjukvården står inför med en åldrande befolkning som lever längre, kommer att kräva att vi hittar nya modeller och nya innovationer som gör hälso- och sjukvården ännu mer effektiv och skapar bättre livskvalitet för oss människor. Det finns ett gigantiskt behov och därmed också en möjlighet för våra blekingska företag inom IT och telekom, säger landstingsdirektör Peter Lilja.

Satsningen drivs inom ramen för ett gemensamt projekt: Swedish Innovation Center for Applied Health Technology, förkortat SICAHT. Projektet har sitt kontor i den nya Science Parken på Campus Gräsvik. Syftet med projektet är att med olika metoder stimulera företag, forskare och studenter att utveckla innovationer baserade på de behov som finns inom hälso- och sjukvården. Landstinget, BTH, Region Blekinge och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden är finansiärer.

- Vi tror att det här området kan bli nästa stora tillväxtområde i Blekinge, säger Peter Lilja. BTH har unik kompetens inom tillämpad hälsoteknik, vi har framgångsrika företag inom IT och telekom och vi har ett landsting som är lagom stort och intresserat av att få fram nya lösningar.

SICAHT har redan flera blekingska företag som är intresserade av att vara med och några har redan utvecklat nya produkter och tjänster inom digital hälsa. EOO Sweden är ett litet företag som startats av före detta Hyper Island-studenter och har bland annat utvecklat ett digitalt verktyg, en Ipad-app, för patienter med tal- och språksvårigheter. Capgemini som har kontor i Karlskrona har nyligen utvecklat en mjukvara för att mäta vårdtyngd inom äldre- och hemsjukvården. En app för motion på recept har utvecklats av forskare på BTH och som nu ett företag i Karlskrona har bestämt sig för att ta över och vidareutveckla.

Senast uppdaterad 2014-05-19 15:44:14 av Jens Qwarngård