Biverkningar av läkemedel leder till lex Maria-anmälan

2014-05-06

En äldre man drabbades av biverkningar av det läkemedel han fick och behövde läggas in på sjukhus för behandling. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Den 80-årige mannen sökte sin vårdcentral för besvär med ena foten. Läkaren bedömde att det rörde sig om gikt, och efter att de akuta besvären var över fick mannen ett läkemedel som förebygger nya attacker. Dock uppmärksammades inte att det aktuella läkemedlet, i kombination med andra mediciner, ska tas i mindre doser än normalt för att undvika risk för allvarliga biverkningar. Det ledde till att mannen fyra veckor senare behövde läggas in akut på sjukhus för behandling av biverkningar.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg, en ny myndighet som tog över uppgiften från Socialstyrelsen den 1 juni 2013. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-05-19 15:55:48 av Jens Qwarngård

Kontakt för journalister

Stefan Persson Stefan Persson Chefläkare, studierektor Primärvården 0455-73 54 16 och 0734-47 10 20
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91