Det blir fler ambulanser i Blekinge i höst.

Beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden 26 juni 2014

2014-06-26

Landstinget skaffar fler ambulanser och bedömningsbilar, höjer åldern för gratis preventivmedel, ökar möjligheterna till avbetalning av tandvårdskostnaden och utreder om behandling av naprapat och kiropraktor ska ingå i landstingets vård. Det var några av besluten på hälso- och sjukvårdsnämndens möte på torsdagen.

Förstärkning av ambulansen

Ambulansverksamheten kommer att få två nya ordinarie ambulanser samt två så kallade bedömningsbilar. Tillskottet av två ambulanser införs redan i höst genom att man använder reservambulanserna, medan landstingsdirektören får i uppdrag att påbörja upphandlingen av de nya bilarna. Inledningsvis prioriteras västra Blekinge. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt också att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda frågan om delade dygn för jourorganisationen i Sölvesborg och Olofström enligt samma modell för ambulansverksamheten som i övriga länet.

Behandling av naprapat och kiropraktor i landstingets vård

Landstinget ska utreda möjligheten att behandling av naprapat eller kiropraktor kan ingå som en behandlingsform i Landstinget Blekinge. Kompetensen finns redan idag inom landstinget men är inte särskilt känd av allmänheten. Dessutom pågår forskning för att förstärka insatserna för vuxna med ryggproblem som skulle ha nytta av den här typen av behandlingar. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt därför att föreslå landstingsstyrelsen att utreda om behandling av naprapat eller kiropraktiker ska ingå i landstingets vård. Frågan avgörs av landstingsfullmäktige.

Gratis preventivmedel upp till och med 25 år

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt höja åldersgränsen för subventionerade preventivmedel från dagens 20 år till ungdomar upp till och med 25 år, det vill säga om preventivmedlet hämtas före 26-årsdagen. Beslutet gäller från den 1 augusti i år. Preventivmedlen blir helt gratis för ungdomar som är folkbokförda i Blekinge.

Folktandvårdens taxa höjs

Tandvårdstaxan i Blekinge höjs från och med den 1 september 2014, förutsatt att också fullmäktige fattar det beslutet. Anledningen är att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket under året gjort förändringar i referenspriserna och infört nya åtgärder i förmånssystemet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt också att ge landstingsdirektören i uppdrag att införa avbetalningsmöjligheter för tandvårdspatienter oavsett storleken på kostnaden för behandlingen. Avbetalningstiden blir högst sex månader.

Senast uppdaterad 2014-08-04 13:11:02 av Jens Qwarngård