BUP i Blekinge bland de bästa i landet

2014-05-27

Barn- och ungdomspsykiatrin i Blekinge fortsätter vara bland de bästa i Sverige. Det visar Nationell Patientenkät, en undersökning där barn och ungdomar som besökt en BUP-mottagning, och deras föräldrar, fått svara på frågor om hur de upplever vården.

Länets barn- och ungdomspsykiatri är bättre än genomsnittet för riket på de flesta av de områden som enkäten undersöker. Riktigt höga resultat får Blekinge för god tillgänglighet och gott bemötande.

- Det är personalen som gör ett bra jobb. Vi har alltid haft fokus på ett gott bemötande så att alla ska känna sig välkomna och vi anpassar oss så att patienter som behöver det ska få komma till oss snabbt, säger Jens Boäng som är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin.

Några röster

Enkäten ställde frågor inom åtta olika områden, men det fanns också möjlighet att skriva mer fritt om sina upplevelser hos BUP.

Så här skrev en av de unga patienterna:
"Jag får alltid den hjälp jag behöver och medel att hantera svåra saker. Jag får möjligheten att prata ut och utan mina möten skulle jag nog vara svårt deprimerad idag, eller t.o.m. inte finnas.
Personalen är helt underbar!"

Så här skrev en av föräldrarna om vad som varit bra med den hjälp familjen fått av BUP:
"Att vi blev tagna på allvar. Att vi i lugn och ro fick berätta och tala om vår situation - ta den tid vi behövde. Att vår dotter blev bekräftad. Att jag fick bekräftat att vi gjorde rätt"

Vissa saker ska bli bättre

Blekinges barn- och ungdomspsykiatri har fått lite sämre resultat än riksgenomsnittet på två områden. Patienterna, det vill säga barnen och ungdomarna, kan bli mer delaktiga i sin egen vård.

- Det här kommer vi att bli bättre på. Vi strävar efter att vi tillsammans med barnet och föräldrarna ska ta fram en behandlingsplan som de kan vara med och påverka. Målet är att alla ska ha en sådan behandlingsplan senast vid tredje besöket hos oss, säger Jens Boäng.

Föräldrarnas önskemål handlar om mer information och även här pågår ett arbete för att det ska bli bättre. Bland annat kommer de inför det första besöket att få information hemsänd om hur det går till hos barn- och ungdomspsykiatrin.

Nationell patientenkät genomförs på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Alla barn och ungdomar som besökte barn- och ungdomspsykiatrins mottagningar under oktober och november 2013 fick efteråt enkäter hemsända. Om barnet var under 13 år fick bara föräldrarna en enkät, om barnet var mellan 13 och 17 år fick både barn och förälder enkäter och när den unge var över 17 år fick endast denne enkäten. Totalt svarade 66 barn och 139 vuxna på frågorna.

Senast uppdaterad 2014-06-13 14:21:58 av Jens Qwarngård