Årets arbetsplats är "nian" i Karlshamn

2014-03-11

Avdelning 9 på medicinkliniken i Karlshamn har fått priset Årets arbetsplats — chef och medarbetare mot samma mål. Medarbetarna på avdelningen har hjärtat som utgångspunkt i det dagliga arbetet såväl som i förbättringsarbetet.

- Vi har arbetat mycket med patientnära frågor, som riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår och med patienternas munhälsa. Vi har också ändrat våra rutiner, tillexempel hade patienterna tidigare en lång nattfasta men nu har vi infört ett sent kvällsmål, berättar avdelningschefen Kristina Nilsson.

Kandidaterna till Årets arbetsplats 2013 har nominerats av landstingets anställda och vinnaren utsågs av tjänstemännen i landstingets ledningsgrupp. Priset är, förutom äran, 20 000 kronor plus 200 kronor per tillsvidareanställd medarbetare. Avdelning 9 i Karlshamn tar hand om patienter med lung- och njursjukdomar samt diabetes och har ett trettiotal fast anställda.

- Vi har lyckats skapa ett intresse och engagemang i hela personalgruppen och vi stöttar och stimulerar varandra, säger Kristina Nilsson för att förklara framgången.

- Med priset vill vi uppmärksamma allt arbete som våra medarbetare gör för att förbättra vården, säger prisutdelaren och landstingsdirektören Peter Lilja. Det här är en av de roligaste arbetsuppgifterna jag har, tillägger han.

Motiveringen till priset

Med hjärtat som utgångspunkt är ledorden för avdelningen ansvar, arbetsglädje, bemötande och samarbete. En naturlig del för "nian" är att aktivt arbeta med ständiga förbättringar, gemensam värdegrund och för en bra arbetsmiljö vilket ger positiva resultat för både medarbetare och patient. Med en trygg, närvarande och noggrann chef tillsammans med motiverade och engagerade medarbetare blir ledorden verklighet.

Senast uppdaterad 2014-05-19 14:55:55 av Jens Qwarngård

Kontakt för journalister

Peter Lilja Peter Lilja Landstingsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 00 och 0734-47 10 00