Ambulanser och akutbilar satsning i budget

2014-06-02

Två nya ambulanser och två akutbilar ingår bland satsningarna i landstingets budget för år 2015, som i dag beslutades av landstingsstyrelsen.

Redan i höst kommer två nya ambulanser att sättas in under dag- och kvällstid, en i västra och en i östra Blekinge. Och satsningen på att förstärka akutsjukvården stannar inte där. Två så kallade akutbilar kommer nämligen också att köpas in. Det handlar om vanliga personbilar som är utrustade med larm- och kommunikationsutrustning och medicinsk utrustning. Akutbilen ger möjlighet att ta hand om och bedöma patienter och göra en första insats i väntan på ambulans. De två akutbilarna kostar tillsammans 2,9 miljoner kronor medan de båda nya ambulanserna kostar 5 miljoner kronor.

Definitivt beslut om budgeten fattas av landstingsfullmäktige den 16 juni.

Investeringsplan godkänd

Den investeringsplan för de kommande 10 åren som landstingsfullmäktige i april skickade tillbaka för ytterligare beredning har nu godkänts av landstingsstyrelsen. Moderaterna och Vänsterpartiet krävde vid fullmäktigesammanträdet i april att ett antal frågor kring planerna för Blekingesjukhuset skulle besvaras av landstingsdirektören Peter Lilja. Med de kompletteringar som landstingsdirektören gjort godkändes investeringsplanen i dag av landstingsstyrelsen. Nu återstår att se om den omdebatterade planen, som bygger på fortsatt sjukhusverksamhet i Karlshamn och Karlskrona, även godkänns av landstingsfullmäktige. Vid sammanträdet den 16 juni räcker det med att mer än hälften av ledamöterna säger ja till planen. Detta till skillnad från aprilsammanträdet, då en minoritet på drygt en tredjedel sade nej, vilket den gången räckte för att skicka tillbaka ärendet.

Hepatit B-vaccinering av barn införs

Socialstyrelsens nya rekommendationer säger att vaccinering mot hepatit B ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Landstingsstyrelsen godkände i dag ett remissvar där Landstinget Blekinge ställer sig bakom rekommendationerna. Vaccinet ges vid tre och en halv månaders och ett års ålder i kombination med andra vaccin. Det blir därför inga extra sprutor för barnen att ta till följd av det utökade vaccinationsprogrammet. Hepatit B är ett virus som leder till inflammation i levern.

Den politiska organisationen förändras

Landstingsstyrelsen godkände i dag en förändringa av den politiska organisation i landstinget från och med år 2015. Den mest påtagliga förändringen är att hälso- och sjukvårdsnämnden ersätts med tre olika nämnder, en för Blekingesjukhuset, en för psykiatrin och habiliteringen och en för primärvården och folktandvården.

Ytterligare en förändring är att ett ungdomsråd inrättas. Ungdomsrådet kommer inte att vara ett beslutande organ utan inrättas för att få med ungdomars synpunkter och värderingar i beslutsprocessen i de traditionella politiska organen.

Sammanträden blir tv

Snart kommer alla som vill kunna följa landstingsfullmäktiges sammanträden via webb-tv. Satsningen är ett led i att öka insynen i landstinget som demokratisk organisation och bidra till en fungerande medborgardialog. Sammanträdena kommer att kunna ses via landstingets webbplats ltblekinge.se, både som direktsändning och i efterhand. Exakt när sändningarna kommer igång är inte klart.

Ljust ekonomiskt läge möjliggör satsningar

Landstinget väntas göra ett positivt resultat på 94,6 miljoner vid årets slut, ett överskott på 68,5 miljoner kronor jämfört med budget. Det visar delårsbokslutet för januari till april i år, som i dag godkändes av landstingsstyrelsen. Tack vare det goda resultatet kan landstinget göra vissa engångssatsningar. En av dem blir att kompensera Blekingesjukhuset för sammanlagt 20 miljoner kronor ökade kostnader när det gäller läkemedel och vård som köpts från andra landsting.

Senast uppdaterad 2014-06-13 14:29:47 av Jens Qwarngård