Alla måste få en chans att klara livet

2014-08-28

Landstinget Blekinges kurs Klara livet har gett deltagarna mer livskvalitet. Det är resultatet när utbildningsinsatsen nu summeras. Deltagarna upplever att kursen fört dem närmare arbetsmarknaden och gett dem bättre hälsa på flera plan, såväl psykiskt som fysiskt.

För tre år sedan drog Landstinget Blekinge igång projektet Klara livet för att ge dem som står utanför arbetsmarknaden en chans att bygga upp självkänslan och ta sig vidare i livet. Ofta krävs erfarenhet av arbetslivet för att man över huvud taget ska få ett jobb, och att ständigt mötas av ”nej tack” tär på självkänslan. Har man inte varit deprimerad och stressad förut är risken stor att man blir det.

Projektet växte under tio års tid fram ur andra insatser och utbildningar, när man upptäckte behovet av en längre kurs med arbetsplatspraktik. Kursen hålls på heltid i 22 veckor och resultaten visar att det finns stora summor att hämta för samhällets aktörer om utbildningen används som förebyggande insats eller rehabilitering.

Ensamhet, fattigdom och bostadsbrist är konkreta exempel på hur tuff situationen är för unga vuxna utan jobb. Trots problemen har det varit positivt att få följa deltagarna på deras resa, menar Lena Wikström som är projektledare för Klara livet.

När projektet nu ska summeras ser man tillbaka på ett uppskattat koncept. Och man tror och hoppas på en fortsättning.
– Kursen Klara livet gör stor nytta i människors liv och behövs definitivt, säger landstingsdirektör Peter Lilja.

Fakta

Klara livet har medfinansierats av Europeiska socialfonden och Finsam, i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Coompanion och Företagarna. Projektägare var Landstinget Blekinge.

Senast uppdaterad 2014-08-28 16:41:12 av Ulrica Kalmerlind

Kontakt för journalister

Lena Wikström Projektledare Blekinge kompetenscentrum 0734-47 12 68
Ulrica Kalmerlind Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 63 61, 0734-47 10 06