Äldre särskilt utsatta för influensa

2014-10-17

Influensa är inte farlig för de allra flesta, men för fler än man kan tro. Vaccination är det bästa sättet att minska risken för allvarlig sjukdom och död. Den 21 oktober och dagarna därefter påbörjar länets vårdcentraler årets influensavaccination.

– Det är ännu för tidigt att säga hur den här säsongen kommer att se ut, men eftersom det var låg influensaaktivitet i Sverige och Blekinge förra säsongen kan vi förvänta oss fler fall den här säsongen, säger docent Rickard Eitrem, smittskyddsläkare i Landstinget Blekinge.

Följdsjukdomar en risk för äldre

Influensan drabbar alla åldersgrupper men det är extra viktigt att personer över 65 år vaccinerar sig eftersom de riskerar att drabbas hårt av följdsjukdomar. Även yngre personer som har vissa sjukdomar kan drabbas hårdare än andra.

– Jag tycker det är viktigt att våra äldre tar tillvara på möjligheten att vaccinera sig kostnadsfritt på sin vårdcentral eftersom de är särskilt utsatta, säger Stefan Persson, chefläkare i primärvården.

På tisdag börjar flera vårdcentraler i länet att vaccinera mot säsongsinfluensan. Då får gravida och länets ålderspensionärer möjlighet att gratis vaccinera på den vårdcentral de tillhör. Alla vårdcentraler som ingår i Hälsoval Blekinge erbjuder vaccinet, som skyddar mot tre olika influensavirus.

Kartläggning viktig

Det är samma virus som varit i omlopp i Sverige de senaste säsongerna: svininfluensa, H3-influensa och influensa B och de tros slå till i år igen. Därför är kartläggning av influensans spridning och utveckling viktig.

– Flera kollegor i primärvården är flitiga med att ta influensaprover, speciellt i början av säsongen, och det är till stor hjälp för att veta när influensan är igång och vilka typer det rör sig om, säger Rickard Eitrem.

Säsongsinfluensa förändras ständigt genom mutationer. Därför kan man drabbas av influensa många gånger under livet även om inte något nytt pandemivirus dykt upp. Influensan kan leda till allvarliga följdsjukdomar som till exempel lunginflammation, med inläggning på sjukhus och till och med dödsfall hos vissa personer.

Riskgrupper bör vaccinera sig

Personer över 65 år, personer som tillhör medicinska riskgrupper och gravida rekommenderas vaccination.

Riskgrupperna är:

  • personer med kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • personer med kronisk lever- eller njursvikt
  • personer med extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • personer med gravt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • personer med dåligt kontrollerad diabetes
  • barn med flerfunktionshinder
  • personer med astma (för barn gäller svår astma med funktionsnedsättning)
  • gravida i de två sista tredjedelarna av graviditeten (gravida rekommenderas vaccin efter det första ordinarie ultraljudet).

Senast uppdaterad 2014-10-17 10:31:00 av Jenny Gustavsson

Kontakt för journalister

Rickard Eitrem Rickard Eitrem Smittskyddsläkare Smittskyddsenheten 0455-73 44 29 och 0734-47 11 35
Stefan Persson Stefan Persson Chefläkare Primärvården 0455-73 54 16 och 0734-47 10 20
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90