2014

 • Bra kvinnosjukvård i Blekinge

  2014-12-03 Nyhet, Pressmeddelande

  Kvinnosjukvården i Blekinge är bland de bättre i landet. Det visar Öppna jämförelser 2014 som är en sammanställning av uppgifter i en mängd olika vårdregister. Blekinges kvinnosjukvård ligger bättre än riksgenomsnittet i de flesta mätnin...

 • Ny fas för föreningen för en Sydsvensk regionbildning

  2014-11-24 Pressmeddelande

  Hur Sydsverige kan fördjupa sitt samarbete utan en gemensam Sydsvensk region.

 • Lex Maria-anmälan med anledning av självmord

  2014-11-19 Lex Maria

  En patient som vårdades i psykiatrisk öppenvård begick självmord en månad efter kontakt med psykiatrin. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

 • Missad uppföljning lex Maria-anmäls

  2014-11-19 Lex Maria

  Brister i uppföljningen av en patient som fick värkmedicin, när han samtidigt åt blodförtunnande medel, ledde till att han drabbades av blödningar. Landstinget Blekinge anmäler därför händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

 • Ökad satsning på äldres hälsa

  2014-11-10 Nyhet

  Den landstingsägda primärvården får 20 miljoner kronor extra under 2015, penar som främst ska gå till att förbättra hälsan för äldre och för personer som mår psykiskt dåligt. Det beskedet ger Landstinget Blekinge i kompletteringsbudgeten...

Senast uppdaterad 2016-09-30 15:38:15 av Sverker Berggren