2014

 • Årets arbetsplats är "nian" i Karlshamn

  2014-03-11 Nyhet

  Avdelning 9 på medicinkliniken i Karlshamn har fått priset Årets arbetsplats — chef och medarbetare mot samma mål. Medarbetarna på avdelningen har hjärtat som utgångspunkt i det dagliga arbetet såväl som i förbättringsarbetet.

 • Gott bemötande i primärvården

  2014-03-11 Nyhet

  Blekingarna är mer nöjda med primärvården än genomsnittet i riket. Det visar den nationella patientenkät som gjordes i september 2013, då patienter som besökte vårdcentralerna fick svara på en rad frågor om vården.

 • Även äldre har ont i själen

  2014-03-11 Nyhet

  Äldres psykiska hälsa är sedan länge ett eftersatt område. Blekingar som är 75 år eller äldre äter mer sömnmedel och lugnande medel än genomsnittet i riket. Men psykisk ohälsa är ett stort problem för äldre i hela landet, 12 - 15 procent...

 • Ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvården i Blekinge

  2014-03-11 Nyhet

  Sjukvården i Blekinge har blivit mer tillgänglig. Barn- och ungdomspsykiatrin i Blekinge har bäst tillgänglighet i landet och på Blekingesjukhuset har väntetiderna kortats.

 • Landstinget anmäler självmord

  2014-03-11 Lex Maria

  Två patienter som vårdats i psykiatrisk öppenvård och en patient som hade permission från psykiatrisk slutenvård begick självmord. Landstinget anmäler nu händelserna, som inträffade mellan augusti och oktober 2013.

Senast uppdaterad 2016-09-30 15:38:15 av Sverker Berggren