2014

 • Biverkningar av läkemedel leder till lex Maria-anmälan

  2014-05-06 Lex Maria

  En äldre man drabbades av biverkningar av det läkemedel han fick och behövde läggas in på sjukhus för behandling. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 • Missad nackskada anmäls enligt lex Maria

  2014-05-02 Lex Maria

  En man i 50-årsåldern som skadat nacken hade flera kontakter med vården innan han slutligen röntgades och skadan upptäcktes. Eftersom det fanns en risk för allvarlig vårdskada anmäler Landstinget Blekinge det som skett till Inspektionen ...

 • Fel i journalanteckning anmäls enligt lex Maria

  2014-04-30 Lex Maria

  Landstinget Blekinge har i dag anmält tre olika händelser enligt lex Maria. Det handlar om en felaktig anteckning i en patientjournal och ytterligare ett fall där man missat att notera i journalen. Den tredje händelsen är ett självmord.

 • Morfin lindrar andfåddhet vid svår KOL - Blekingeläkare ledde internationellt uppmärksammad studie

  2014-04-23 Nyhet, Pressmeddelande

  Morfin är säkert att använda i låga doser för att lindra andfåddhet hos patienter med lungsvikt på grund av KOL. Det visar en internationellt uppmärksammad forskningsstudie som letts av ST-läkaren Magnus Ekström vid medicinkliniken vid B...

 • Investeringsplan för Blekingesjukhuset diskuterades på landstingsfullmäktige

  2014-04-23 Nyhet

  Under tisdagens sammanträde ställde sig inte landstingsfullmäktige bakom förslaget till långsiktig investeringsplan på 3,5 miljarder kronor. Landstingsstyrelsen ska nu behandla ärendet igen innan det åter tas upp i landstingsfullmäktige.

Senast uppdaterad 2016-09-30 15:38:15 av Sverker Berggren